Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Forum Rusztowaniowe - Płochocin 2017

Forum Rusztowaniowe jest wydarzeniem, które już wiele lat temu na stałe wpisało się do kalendarza naszej branży. Jest to nie tylko możliwość spotkania w gronie fachowców, dyskusji i wysłuchania referatów części seminaryjnej, ale również okazja dla PIGR do podziękowania i wręczenia wyróżnienia Zasłużonym dla Branży Rusztowaniowej oraz moment rozstrzygnięcia Konkursu Rusztowanie Roku. Tegoroczne Forum Rusztowaniowe było dla naszej Izby wyjątkowe, świętowaliśmy bowiem 20-lecie działalności.

Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury relacji z tegorocznego Forum Rusztowaniowego, które odbyło się 9 września w Płochocinie, w siedzibie Partnera Merytorycznego i jednocześnie Gospodarza Forum, firmy PERI.

 

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Medialnym przez czasopisma poświęcone tematyce budownictwa: Forum Budowlane, Inżynier Budownictwa, Materiały Budowlane i Przegląd Budowlany. Sponsorami tegorocznego Forum były firmy GEDA oraz MSA.

Serdecznie dziękujemy za przybycie naszym Gościom. Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Sekretarz Krajowy ds. Dialogu Związku Zawodowego Budowlani, Pan Jakub Kus;
 • wieloletni sekretarz Rady ds. bezpieczeństwa pracy w budownictwie przy GIP i honorowy członek PIGR Pan Ryszard Rodzoch;
 • Pan dr Edward Szwarc - Przewodniczący Kapituły Konkursu Rusztowanie Roku, przedstawiciel Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa;
 • kierownik Pracowni Badań Konstrukcji Tymczasowych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i Sekretarz Kapituły Konkursu Rusztowanie Roku Pan dr Andrzej Misztela;
 • Pani prof. Ewa Błazik-Borowa, reprezentująca Politechnikę Lubelską, członek Kapituły Konkursu Rusztowanie Roku;
 • Dyrektor Biura Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Pan Marek Walicki;
 • Pani dr Anna Rawska-Skotniczny z Politechniki Opolskiej i Opolskiej OIIB, członek Kapituły Konkursu Rusztowanie Roku;
 • Pan dr Andrzej Dąbrowski z Pracowni Zagrożeń Mechanicznych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy;
 • przedstawiciel Działu Technicznego firmy WARBUD, członka Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Pan Bogdan Dynia;
 • Kanclerz Politechniki Łódzkiej i Członek Honorowy naszej Izby, Pan dr Jacek Szer;
 • Pan Jaromir Bubeniček z firmy Lesko, stały Gość organizowanych przez nas wydarzeń i Przyjaciel PIGR z Czech;
 • Redaktor Naczelna czasopisma Materiały Budowlane, Pani Krystyna Wiśniewska;
 • Redaktor Naczelna czasopisma Przegląd Budowlany, Pani Grażyna Furmańczyk-Ziemińska;
 • Redaktor Naczelny czasopisma Forum Budowlane, Pan Artur Kuźmiuk;
 • Redaktor czasopisma Inżyniera Budownictwa, Pani Krystyna Wiśniewska;
 • z Przeglądu Technicznego, Pan Redaktor Zygmunt Jazukiewicz.

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań była reprezentowana przez Prezesa Zarządu, Pana Bogdana Szpilmana z firmy RUBO, Wiceprezes Zarządu Panią Elżbietę Nowicką-Słowik z firmy ENISO, Członków Zarządu: Pana Jana Paszkowskiego z firmy REW-TON, Pana Romana Rogozińskiego oraz Pana Zenona Sztobryna z firmy PIONART. Obecny był również Gospodarz Forum - Prezes Zarządu PERI, Pan Michał Wrzosek wraz z Załogą PERI. Nie zabrakło obecności innych Członków PIGR - przedstawicieli firm Altrad Mostostal, Arte, bfn, Dekor-Jan, GST-Steel, Jurgo, Krause, Layher, Multiserwis, Oreno, plettac Distribution oraz Xervon.

Spotkanie otworzyli witając obecnych Gospodarz Forum, Prezes firmy Peri, Pan Michał Wrzosek oraz Prezes PIGR Pan Bogdan Szpilman.P. Michał Wrzosek - firma PERI

Następnie głos zabrali Goście - Pan Jakub Kus z ZZ Budowlani oraz Pan Marek Walicki z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.P. Jakub Kus


P. Marek Walicki


P. Bogdan Szpilman i p. Dagmara Tyc

 

Po wystąpieniach Gości Pan Bogdan Szpilman podsumował 20 lat istnienia PIGR łącząc informacje o faktach z historii Izby z opowieściami o idei założenia Izby, najważniejszych krokach milowych oraz wspominając wiele ważnych dla PIGR wydarzeń.

Obecni mogli również wysłuchać prezentacji Partnera Merytorycznego Forum, a zarazem Gospodarza - firmy PERI, którą wygłosił Pan Piotr Dzięgielewski.P. Piotr Dzięgielewski - PERI

Zasłużeni dla Branży Rusztowaniowej

Forum tradycyjnie już towarzyszyło wręczenie medali okolicznościowych "Zasłużony dla branży rusztowaniowej". Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań uhonorował tym wyróżnieniem:

 • Pana Leszka Drilla, właściciela firmy ORENO, wieloletniego Członka PIGR, aktywnie uczestniczącego w życiu i pracach Izby, m.in. w pracach Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego III kadencji Komisji Rewizyjnej;
 • Pana Roberta Prokockiego, właściciela firmy Arte, wieloletniego członka PIGR, aktywnie uczestniczącego w życiu i pracach Izby, egzaminatora kursu Specjalista Nadzoru Budowy i Eksploatacji Rusztowań.

Medale i kwiaty wyróżnionym w imieniu Zarządu PIGR wręczał p. Prezes Bogdan Szpilman wraz z P. Wiceprezes Elżbietą Nowicką-Słowik.Od lewej: Bogdan Szpilman, Robert Prokocki, Leszek Drill, Elżbieta Nowicka-Słowik

Finał VI edycji Konkursu Rusztowanie Roku  

Tradycyjnym punktem, bez którego Forum Rusztowaniowe nie mogłoby się odbyć, było rozstrzygnięcie konkursu Rusztowanie Roku.

Zgodnie z zapisami regulaminu VI Edycji Konkursu, do wyłonienia laureatów spośród nominowanych do nagród została powołana Kapituła Konkursu w następującym składzie:

Przewodniczący:
dr inż. Edward Szwarc
Sekretarz:
dr inż. Andrzej Misztela
Członkowie:
dr hab. inż. prof. PL Ewa Błazik-Borowa
mgr Mirosława Kamińska
dr inż. Anna Rawska-Skotniczny

Przed odczytaniem wyników i wręczeniem nagród głos zabrał Przewodniczący Kapituły, Pan dr Edward Szwarc. Podziękował wszystkim firmom, które nadesłały swoje zgłoszenia za trud przygotowania dokumentacji oraz Komisji Konkursu za opracowanie materiałów do posiedzenia Kapituły.

Następnie Sekretarz Kapituły, Pan dr Andrzej Misztela, podsumował kryteria, jakimi kierowała się Kapituła oceniając zgłoszenia oraz podkreślił zmianę w tegorocznej edycji konkursu w Kategorii III, polegającą na nagrodzeniu wszystkich monterów, którzy otrzymali wystarczającą liczbę punktów Srebrną Odznaką Montera, zamiast tradycyjnego współzawodnictwa o tytuł Montera Roku.

Nagrody laureatom konkursu wręczył Przewodniczący Kapituły, Pan dr Edward Szwarc, Sekretarz, Pan dr Andrzej Misztela oraz Prezes PIGR, Pan Bogdan Szpilman.

Poniżej, z przyjemnością przedstawiamy wyniki VI edycji Konkursu Rusztowanie Roku.

W kategorii I obszar 1 (małe firmy) Kapituła przyznała wyróżnienie firmie

Jurgo s.c.
za
platformę systemu Hünnebeck służącą do wprowadzenia urządzeń na strop obiektu
znajdującego się w Lidzbarku Warmińskim.

Nagrodę odebrał Pan Robert Jurkiewicz.

Od lewej: Andrzej Misztela, Edward Szwarc, Robert Jurkiewicz, Bogdan Szpilman, Dagmara Tyc

W Kategorii I Obszar 2 (średnie i duże firmy) - Rusztowanie III miejsce i nagrodę "Brązowego Kuplunga" Kapituła przyznała firmie

Multiserwis Sp. z o.o. Oddział Rusztowania Przemysłowe
za
Rusztowanie do zawieszenia siatki zabezpieczającej przewody trakcyjne w Przeczy koło Opola

W imieniu firmy nagrodę odebrali Panowie Piotr Kraszkiewicz oraz Piotr Kmiecik.

Od lewej: Andrzej Misztela, Edward Szwarc, Piotr Kmiecik, Bogdan Szpilman, Piotr Kraszkiewicz, Dagmara Tyc

W I kategorii, Obszar II (średnie i duże firmy) - Rusztowanie Kapituła przyznała Miejsce I ex aequo i nagrodę "Złotego Kuplunga" dla firm:

Peri Polska Sp. z o.o.
za
Rusztowanie do robót elewacyjnych na budowie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

oraz

XERVON Polska Sp. z o.o.
za
Platformę podwieszaną pod stropem Galerii Mokotów w Warszawie

Nagrody odebrali Pan Robert Zalewski z firmy PERI oraz Panowie Jacek Bińkowski i Rafał Mikołajczyk z firmy Xervon.Od lewej: Andrzej Misztela, Robert Zalewski, Edward Szwarc,
Bogdan Szpilman, Dagmara TycOd lewej: Jacek Bińkowski, Andrzej Misztela, Edward Szwarc,
Rafał Mikołajczyk, Bogdan Szpilman, Dagmara Tyc

W II kategorii - Technologie i bezpieczeństwo Kapituła przyznała miejsce III i nagrodę "Brązowego Kuplunga" firmie:

PIONART
za
System zabudowy narożnika rusztowania ramowego typ PIONART -model RR-0,8

Nagrodę odebrał Pan Zenon Sztobryn.

Od lewej: Andrzej Misztela, Zenon Sztobryn, Edward Szwarc, Bogdan Szpilman, Dagmara Tyc

W II kategorii - Technologie i bezpieczeństwo Kapituła przyznała miejsce II i nagrodę "Srebrnego Kuplunga" firmie:

Peri Polska Sp. z o.o.
za
Rusztowanie ramowe PERI UP Easy do robót fasadowych

W imieniu firmy nagrodę odebrał Pan Maciej Rudaś.

Od lewej: Andrzej Misztela, Maciej Rudaś, Edward Szwarc, Bogdan Szpilman, Dagmara Tyc

W III kategorii - Monter Srebrne Odznaki Montera Rusztowań otrzymali Panowie:

Robert Jurkiewicz
zgłoszony przez firmę Jurgo s.c.

Od lewej: Robert Jurkiewicz, Andrzej Misztela, Edward Szwarc, Bogdan Szpilman

oraz

Grzegorz Niemiec
zgłoszony przez firmę Multiserwis Sp. z o.o. Oddział Rusztowania Przemysłowe

W imieniu Pan Grzegorza Niemca nagrodę odebrał Pan Piotr Kmiecik, a zebrani mogli wysłuchać podziękowań za nominację, które Pan Grzegorz Niemiec przekazał na nagranym wcześniej filmie.Pan Grzegorz Niemiec

W tym miejscu warto nadmienić, że z okazji 20-lecia Izby design wręczanej laureatom nagrody - statuetki Kuplung - uległ odświeżeniu. Nowy wizerunek Kuplunga z jednej strony nawiązuje do pierwotnego projektu ś.p. Pana Jacka Grodeckiego, odwołując się do tradycyjnych wartości i historii PIGR, z drugiej charakteryzuje się nowoczesnym wykończeniem, symbolicznie wprowadzając Izbę w kolejne 20-lecie działalności.

Autorem projektu nowej statuetki jest Pan Zenon Sztobryn, a wykonawcą i fundatorem firma PIONART.Nowy wizerunek statuetki Kuplung

Gdy emocje po wręczeniu nagród opadły, po przerwie obiadowej, odbyła się część seminaryjna Forum Rusztowaniowego.

Referaty wygłosili:

 • Pan Piotr Kmiecik z firmy Multiserwis, ekspert Grupy Roboczej UEG z ramienia PIGR - przedstawił kwestię prac normalizacyjnych w UEG oraz stan pracy nad zmianą normy EN 1004.
 • Pan Robert Jurkiewicz z firmy Jurgo, organizator Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań - podsumował I Mistrzostwa i zaprosił obecnych na II edycję, która odbędzie się 8 czerwca 2018 r.
 • Pan Andrzej Janowski z firmy MSA - wygłosił referat na temat środków ochrony indywidualnej, a w szczególności urządzeń samohamownych.
 • Pan Kazimierz Wasilczyk z firmy GEDA omówił koszty montażu rusztowań bez i ze sprzętem wspomagającym w Polsce w 2017 r.

Po krótkiej dyskusji uczestnicy zostali zaproszeni przez Gospodarza do zwiedzenia Centrum Szkoleniowego firmy PERI oraz do obejrzenia pokazu pracy urządzeń do transportu pionowego firmy GEDA.

peri_59.jpg (211900 bytes)

peri_60.jpg (157761 bytes)

peri_67.jpg (144790 bytes)

peri_68.jpg (247995 bytes)

Fot. Uczestnicy podczas zwiedzania Centrum Szkoleniowego firmy PERI

peri_49.jpg (146430 bytes)

peri_50.jpg (161841 bytes)

peri_51.jpg (120172 bytes)

peri_52.jpg (179650 bytes)

peri_53.jpg (213126 bytes)

Fot. Forum było doskonałą okazją do dyskusji w branżowym gronie

Wydarzenie zakończyło spotkanie integracyjne w hotelu Lamberton, podczas której Goście bawili się do późnej nocy.

Podczas imprezy przeprowadziliśmy wśród obecnych ankietę z pytaniem "Dlaczego warto zrzeszać się w PIGR?" Z przyjemnością dzielimy się teraz z Państwem odpowiedziami, wymieniając poniżej wybrane z nich:

 • bo warto wymieniać doświadczenia;
 • bo w jedności jest siła;
 • dla wiedzy;
 • dla dostępu do bieżących informacji;
 • bo jako branża możemy prowadzić działania na gruncie międzynarodowym;
 • bo warto integrować się ze środowiskiem rusztowaniowców;
 • bo jest to jedyna organizacja integrująca branżę;
 • dla naszego wspólnego bezpieczeństwa pracy na budowach;
 • bo w PIGR są pasjonaci rusztowań - czy można ich nie lubić?
 • bo można otrzymać wsparcie merytoryczne,
 • bo PIGR rzetelnie pracuje nad wzrostem rangi zawodu rusztowaniowca i całej branży;
 • bo obszar działania PIGR wykracza poza granice Polski;
 • bo jest możliwość zdobycia inspiracji technicznych;
 • bo PIGR daje możliwość udziału w pracach legislacyjnych;
 • bo razem budujemy przyjazną atmosferę w środowisku;
 • bo można nawiązać bezcenne kontakty ze świetnymi fachowcami;
 • bo możemy przyczynić się do łatwiejszego życia naszych następców;
 • bo przynależność do PIGR buduje profesjonalny wizerunek w oczach naszych klientów;
 • bo dzięki Izbie możemy promować naszą firmę i pozyskiwać nowych klientów.

I na koniec jeszcze jedna, najczęściej powtarzająca się odpowiedź: dla dobrego towarzystwa. I tym przyjemnym akcentem zakończymy tę relację, zapraszając tych z Państwa, którzy jeszcze w Izbie zrzeszeni nie są, do wstąpienia w nasze szeregi!

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich obecnych Gości, Członków i Przyjaciół Izby oraz do Firmy PERI - Gospodarza tegorocznego Forum Rusztowaniowego.


Archiwum

Tablica ogłoszeń