Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

UEG: Spotkanie Grupy Roboczej ds. Regulacji Europejskich

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

Z przyjemnością informujemy, że w najbliższym numerze czasopisma Rusztowania ukaże się szczegółowe sprawozdanie ze spotkania roboczego organizacji UEG, które odbyło się w dniach 20-21.06.2017 r. w Kolonii, w Niemczech. Reprezentantem Polski z ramienia Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań był członek Grupy Roboczej ds. Regulacji Europejskich dr inż. Piotr Kmiecik.

W sprawozdaniu będziecie mogli Państwo przeczytać o toczącej się dyskusji nad rewizją normy EN 1004 (Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych - Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady projektowania). Autor sprawozdania, dr inż. Piotr Kmiecik, szczegółowo omawia w nim propozycje zmian.

Nie zabraknie również informacji o pracach nad wydaniem przewodnika dobrych praktyk, który będzie dotyczył oceny ryzyka zawodowego i zawierał wskazówki zarówno dla pracodawców zarządzających ryzykiem, jak i monterów narażonych na czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy.

Już dziś serdecznie zapraszamy do lektury!

2017ueg_koln.jpg (306992 bytes)

Rusztowanie przy Katedrze Świętego Piotra i Najświętszej Marii Panny w Kolonii.


Archiwum

Tablica ogłoszeń