Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Dzień Budowlanych 2017

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, jak co roku, brała udział w centralnych uroczystościach Dnia Budowlanych, które odbyły się 29 września w Warszawie. Reprezentowała nas Wiceprezes Izby, p. Elżbieta Nowicka-Słowik. Obchody Dnia Budowlanych od wielu lat są tradycją środowiska branży budowlanej, mieszkalnictwa i gospodarki nieruchomości. Jest to również okazja do omówienia stanu budownictwa w Polsce, wymiany poglądów oraz integracji.

Gospodarzem obchodów był Związek Zawodowy "Budowlani". W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz państwowych, stowarzyszeń branżowych, izb, instytucji naukowych oraz pracodawców, w tym Związku Zawodowego "Budowlani", Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Podczas uroczystości odczytano listy gratulacyjne od prezydenta RP p. Andrzeja Dudy, marszałka Sejmu p. Marka Kuchcińskiego oraz marszałka senatu, p. Stanisława Karczewskiego. Uczestnicy mogli wysłuchać m.in. wystąpienia wiceministra infrastruktury i budownictwa p. Tomasza Żuchowskiego oraz zastępcy głównego inspektora pracy, p. Dariusza Mińkowskiego. Uroczystość centralnych obchodów Dnia Budowlanych była również okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, wyróżnień "Za Zasługi dla Budownictwa" przyznawanych przez MIB, a także przyznawanych przez środowisko budowlane: kapituły Zasłużony dla Budownictwa, Medalu Kazimierza Wielkiego oraz odznak 125 lat ruchu zawodowego budowlanych. Obecni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego głównego inspektora pracy, p. Romana Giedrojcia.

Po zakończeniu oficjalnej uroczystości organizatorzy zaprosili do wzięcia udziału w części artystycznej spotkania.


Archiwum

Tablica ogłoszeń