Aktualności

Nagrody Głównego Inspektora Pracy


Uroczystość wręczenia Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i nagród Głównego Inspektora Pracy w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” odbyła się na Zamku Królewskim 26 listopada 2019 r. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.

Zasłużonym pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy odznaczenia państwowe wręczyła Szefowa Kancelarii Prezydenta RP, Halina Szymańska. Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg i sekretarz stanu w tym ministerstwie Stanisław Szwed wręczyli Nagrody im. Haliny Krahelskiej. Główny Inspektor Pracy w towarzystwie zaproszonych gości wręczył także nagrody - statuetki „Mecum Tutissimus Ibis” w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Pracodawcy odebrali także dyplomy gratulacyjne i nagrody przyznane przez partnerów społecznych.

Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań podczas uroczystej gali reprezentowały wiceprezes Izby Elżbieta Nowicka-Słowik oraz dyrektor Izby, Dagmara Tyc.

Wieczór uświetnił koncert kwartetu smyczkowego.


Przemówienie Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka


Od lewej: Sekretarz Krajowy ds. warunków pracy ZZ Budowlani Mirosław Ossowski, Sekretarz PIIB Danuta Gawęcka, Sekretarz Generalny PZITB Wiktor Piwkowski, Wiceprezes PIGR Elżbieta Nowicka-Słowik, Przewodniczący Rady Ochrony Pracy poseł Janusz Śniadek, Dyrektor PIGR Dagmara Tyc, Przewodniczący ZZ Budowlani Zbigniew Janowski
 


« powrót