Aktualności

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Budownictwie

8 listopada 2011 roku odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie, działającej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Tym razem tematem przewodnim posiedzenia była problematyka dotycząca wypadków spowodowanych upadkiem z wysokości i ściśle z tym związanych problemów eksploatacji rusztowań. Gościem specjalnym była wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, Elżbieta Nowicka-Słowik.

Problemy i spostrzeżenia oraz szczegółową analizę w tym zakresie, w kontekście kontroli prowadzonych przez inspektorów, przedstawił i omówił Okręgowy Inspektor Pracy Arkadiusz Kapuścik. Sekretarz Komisji starszy inspektor pracy – główny specjalista Artur Margazyn zaprezentował oraz omówił dane dotyczące wypadków przy pracy w województwie opolskim w 2017 i 2018 r., w tym w branży budowlanej. Problemy prawno-techniczne związane z projektowaniem, budową oraz użytkowaniem rusztowań przedstawiła wiceprezes Elżbieta Nowicka-Słowik w wykładzie pt. „Bezpieczna praca na rusztowaniach – aspekty techniczne”. W czasie ożywionej dyskusji, która rozszerzyła się na bardziej ogólne zagadnienia, głos zabierali członkowie Komisji, wskazując na aktualne problemy występujące w branży budowlanej takie jak brak wykwalifikowanych pracowników, problemy komunikacyjne z pracownikami z innych krajów czy patologiami związanymi z niskimi cenami za zlecenia w branży. Kwestie wynikające z zasad odpowiedzialności zawodowej przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych przedstawił Rzecznik-Koordynator Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów, Zbigniew Pastuszka.
Wojewódzka Komisja ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu funkcjonuje od lutego 2010 r. Do podstawowych zadań Komisji należy przede wszystkim: inicjowanie przedsięwzięć dotyczących ochrony pracy w budownictwie, prezentowanie zainteresowanym uczestnikom procesu budowlanego problemów wynikających z zagrożeń, stanu wypadkowości przy pracy i chorób zawodowych w budownictwie, przedstawianie propozycji działań w ograniczaniu i zapobieganiu stanom negatywnym wynikającym z zagrożeń, podejmowanie na rzecz bezpieczeństwa pracy w budownictwie działań profilaktycznych wynikających z wymiany poglądów, doświadczeń oraz informacji w dziedzinie zmian prawa, technologii i organizacji, wspieranie inicjatyw oraz popularyzacja wiedzy i osiągnięć w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy w budownictwie, promowanie i popularyzacja w mediach działań podejmowanych na rzecz ochrony pracy w budownictwie.
W skład Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie przy OIP w Opolu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, urzędów i organizacji: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Opolski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Politechnika Opolska, Kuratorium Oświaty w Opolu, Opolski Urząd Marszałkowski, Urząd Dozoru Technicznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Opolska Izba Gospodarcza, Izba Rzemieślnicza w Opolu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu, Polska Federacja Dekarzy, Blacharzy i Cieśli, Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Opolu, Zrzeszenie Pracowników Służb BHP, przedstawiciele szkół o profilu budowlanym i przedstawiciele związków zawodowych.

Tekst: Anna Rawska-Skotniczny, Artur Margazyn

    
Elżbieta Nowicka-Słowik, wiceprezes PIGR, podczas wykładu.

Fot. Artur Margazyn


« powrót