Aktualności

Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej – rozstrzygnięcie konkursu w woj. śląskim

24 października w Operze Śląskiej w Bytomiu odbyły się obchody Jubileuszu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy, podczas których wręczono nagrody laureatom XXVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.

W uroczystości uczestniczył Główny Inspektor Pracy – Wiesław Łyszczek (zdj. poniżej), p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach – Krzysztof Sudoł (zdj. poniżej), Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy – Piotr Kalbron i Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP – Iwona Hadacz oraz przedstawiciele partnerów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, m.in. Sekretarz Województwa Śląskiego – Karolina Kosowska-Raczek, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej – Adam Jopek, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach – Andrzej Sznajder, Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie – Piotr Dobosz, Dyrektor Śląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Jan Wroński, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Janusz Michałek, Członek Rady Ochrony Pracy, Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” – Zbigniew Janowski (zdj. poniżej) oraz Ks. Ireneusz Tatura – Duszpasterz Ludzi Pracy. Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań reprezentowała Wiceprezes PIGR – Elżbieta Nowicka-Słowik (zdj. poniżej), członek Śląskiej Rady ds. BHP w Budownictwie.

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” organizowany jest od ponad ćwierćwiecza, a jego zasadniczą ideą jest zachęcenie pracodawców do tworzenia bezpiecznych miejsc pracy i dbałości o zdrowie i życie ludzkie. W tegorocznej edycji na terenie województwa śląskiego do konkursu przystąpiło 21 firm, a po ocenie zakwalifikowało się 19 pracodawców. Zgłoszenia oceniane były w 3 kategoriach zależnych od liczby zatrudnionych.

W XXVI edycji konkursu w województwie śląskim Kapituła nagrodziła:
w kategorii zakładów pracy zatrudniających do 50 pracowników:
I miejsce – Pravda S.A. z Bielska - Białej
II miejsce – Kalamala Enke Partner z Lublińca
III miejsce – Toskania Sp. z o.o. z Piekar Śląskich

w kategorii zakładów pracy zatrudniających od 51 do 250 pracowników:
I miejsce – Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich
II miejsce – Sudpack Kłobuck Sp. z o.o. z Kłobucka
III miejsce – Jiffy Packaging Sp. z o.o. z Gliwic

w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników:
I miejsce – Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. z Bielska- Białej
II miejsce -  Valeo Electric and Electronic Systems Sp. z o.o. z Czechowic Dziedzic
III miejsce -  For5 Jan Kulig z Sosnowca

Nagrody wręczyli: Główny Inspektor Pracy – Wiesław Łyszczek, p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach – Krzysztof Sudoł oraz Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach – Piotr Kalbron.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Wydarzenie uświetnił występ zespołu muzycznego Unique String Quartet oraz Pani Magdaleny Warmińskiej. 


« powrót