Aktualności

Zebranie Rady Głównego Inspektora Pracy

14 stycznia w Warszawie obradowała Rada Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, która jest organem opiniodawczo-doradczym, powołanym w celu wyrażania opinii i formułowania wniosków oraz organizowania współpracy zainteresowanych problematyką ochrony pracy w budownictwie organów, urzędów, instytucji i organizacji. Przewodniczącym Rady jest Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa, a Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań reprezentuje w Radzie Członek Zarządu PIGR, Roman Rogoziński.

Głównym tematem spotkania był rozwój konkursu „Buduj bezpiecznie”. Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, otwierając posiedzenie, poinformował obecnych o zmianie formuły konkursu, polegającej na uzupełnienie go o etap ogólnopolski. Podczas spotkania p.o. dyrektora Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy Jerzy Wlazło omówił przebieg konkursu i zaprezentował kryteria wyboru laureatów oraz firmy nagrodzone w ostatniej jego edycji. 16 laureatów wojewódzkiego etapu konkursu jest ocenianych w organizowanym po raz pierwszy etapie centralnym. 8 laureatów uzyskało rekomendację Rady Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, a z ich grona wyłonionych zostanie 3 zwycięzców, którzy otrzymają nagrody Głównego Inspektora Pracy.

Zebranie Rady było też okazją do dyskusji na temat problemów bezpieczeństwa pracy w budownictwie, którą rozpoczęła prezentacja Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakuba Chojnickiego, poświęcona bezpieczeństwu pracy przy eksploatacji urządzeń technicznych na placach budów. Na koniec zebrania wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Janowski podkreślił wagę wspólnego tworzenia klimatu bezpieczeństwa pracy, reakcji na zagrożenia i piętnowania odpowiedzialnych za nieprawidłowości.


Fot. dzięki uprzejmości Państwowej Inspekcji Pracy

 


« powrót