Aktualności

Złoty Kuplung dla PERI

Przedstawiamy Państwu budowę, która w VII edycji Konkursu Rusztowanie Roku zdobyła Złotego Kuplunga i I miejsce ex aequo w kategorii Rusztowanie.
Złoty Kuplung dla PERI 
za wózek technologiczny do robót powierzchniowych na obiekcie 
MS-3 w ciągu drogi ekspresowej S7

W ramach tego zadania budowany był most MS-3, przenoszący drogę krajową nad ciekiem wodnym Ornowska Struga, istniejącą drogą gminną Ostróda-Brzydowo oraz dwoma projektowanymi zjazdami z drogi gminnej. Obiekt jest czteroprzęsłową konstrukcją typu „extradosed“ o rozpiętościach przęseł 132,5 + 2 x 206,0 + 132,5 m i przekroju poprzecznym w formie trzykomorowej skrzynki o szerokości całkowitej pomostu równej 28,60 m i wysokości konstrukcji od 4,0 m w przęśle do 6,0 m nad podporami pośrednimi. W najwyższym miejscu wyniesienie niwelety mostu nad poziom terenu przekracza 40 m.

Typowe konstrukcje rusztowaniowe nie mają wystarczającej nośności dla tak dużych rozpiętości, dlatego PERI zaproponowało konstrukcję mieszaną – rusztowaniowy wózek technologiczny PERI, poruszający się po płycie pomostowej wykonanego ustroju, z pomostem roboczym podwieszonym pod ustrojem. Jest to bardzo dobra alternatywa dla drogich i uciążliwych w eksploatacji rozwiązań z przestawianymi podnośnikami samochodowymi. Zadanie było poważnym wyzwaniem inżynierskim, ponieważ szerokość ustroju wynosząca 28,60 m wymagała zastosowania konstrukcji nośnej pomostu o rozpiętości około 30,0 m. Rozwiązanie PERI:
•    wózki jezdne, wieszaki pionowe oraz kratownice nośne pomostu roboczego wykonano z typowych elementów uniwersalnego systemu inżynieryjnego VARIOKIT,
•    pomost roboczy do prac wykończeniowych, jako nadbudowę konstrukcji nośnej pomostu, wykonano z elementów rusztowań modularnych w systemie PERI Up Flex, tworzących przestrzenną strukturę, dopasowaną do geometrii ustroju nośnego mostu MS-3.
Podział konstrukcji wózka zapewnił z jednej strony dobre i szybkie dopasowanie nadbudowywanego rusztowania systemowego do zmiennej geometrii przekroju poprzecznego mostu, z drugiej strony niezmienną, bezpieczną konstrukcję nośną o dużej sztywności. Dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych wózka wynosi 200 kg/m2. Ograniczenia czasu realizacji robót wymusiły zastosowanie dwóch niezależnych wózków pracujących autonomicznie w przęsłach P2-P3 oraz P3-P4.


 Rys. 1. Przekrój poprzeczny wózka rusztowaniowego.


Fot. 1. Widok wózka w końcowej fazie montażu.


Bezpieczeństwo pracy na pomostach oraz komunikację poziomą i pionową zapewniają pomosty i drabiny systemowe systemu PERI Up Flex, użytego do skonstruowania pomostu roboczego wózka.


Fot.2. Widok pomostu roboczego.


Fot. 3. Podnoszenie pomostu wózka wraz z wieszakami.

Oferta PERI w zakresie rusztowań obejmuje wszystkie segmenty budownictwa, niezależnie od wielkości i stopnia skomplikowania budowy. Dostępna technologia i rozwiązania znajdują zastosowanie zarówno w sektorze budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego (jako rusztowania elewacyjne, dostępowe, modułowe oraz robocze), jak również budownictwa przemysłowego, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki (jako rusztowania do prowadzenia wszelkich prac związanych z remontami i utrzymaniem ruchu). Oprócz produktu, jakim są rusztowania, PERI oferuje również wszechstronny serwis, w skład którego wchodzą: indywidualne projektowanie, obliczenia statyczne oraz obsługa logistyczna.


 


« powrót