edycja VIII

Konkurs RUSZTOWANIE ROKU - VIII edycja

Zapraszamy firmy członkowskie PIGR do udziału w VIII edycji konkursu Rusztowanie Roku!

Celem konkursu jest m.in. promocja branży rusztowaniowej, promocja działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa przy budowie i eksploatacji rusztowań, wspieranie i promowanie dobrych praktyk na rzecz projektowania, budowy konstrukcji rusztowań, stymulowanie podnoszenia poziomu świadczonych usług w zakresie projektowania i budowy rusztowań oraz rozwoju technologicznego w branży rusztowaniowej, zarówno w zakresie produkcji rusztowań, jak i ich budowy.

W regulaminie przewidziano 3 konkursowe kategorie:
kategoria I – Rusztowanie:
- obszar 1 - dotyczący małych przedsiębiorstw,
- obszar 2 - dotyczący średnich i dużych przedsiębiorstw;
kategoria II – Technologie i Bezpieczeństwo
kategoria III – Monter


Zgłoszenia będzie można nadsyłać w terminie 4.01.2021 r. – 30.04.2021 r., a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Forum Rusztowaniowego 2021.

Dokumenty konkursowe:
Regulamin - pobierz
Zgłoszenie konkursowe - kategoria I - pobierz: pdf doc
Zgłoszenie konkursowe - kategoria II - pobierz: pdf doc
Zgłoszenie konkuroswe - kategoria III - pobierz: pdf doc

Zapraszamy do udziału!