Mariusz Pietrzak

mgr inż. Mariusz Pietrzak

Mariusz Pietrzak od 13 lat związany jest z budownictwem. Karierę zawodową rozpoczął w firmie wykonującej roboty żelbetowe jako nadzór techniczny na budowie. Zdobyte doświadczenie potwierdził w 2008 r. uzyskując uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Następnie rozpoczął pracę w biurze projektowym, gdzie zajmował się wykonywaniem rysunków technicznych i obliczeń statycznych konstrukcji stalowych. Od 2011 r. pełni samodzielną funkcję projektanta legitymując się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń. Przechodząc do firmy Ramirent wyspecjalizował się projektowaniu stalowych konstrukcji tymczasowych – rusztowań. W tym czasie uzyskał też praktyczną wiedzę z zakresu montażu rusztowań i zrobił uprawnienia montera rusztowań. Od 5 lat pracuje u uznanego producenta rusztowań o globalnym zasięgu. W firmie Layher chętnie dzieli się swoją wiedzą z zakresu rusztowań wygłaszając referaty na konferencjach i uczelniach technicznych. Jest również autorem artykułów w czasopismach branżowych.