Aktualności

Konkurs BUDUJ BEZPIECZNIEOkręgowy Inspektor Pracy w Katowicach zaprasza 
do udziału w tegorocznej edycji konkursu „Buduj Bezpiecznie”.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców - wykonawców robót budowlanych, zapewniających wysokie standardy bhp w procesie realizacji obiektów budowlanych. Upowszechniane będą szczególnie wartościowe, zasługujące na wyróżnienie dokonania pracodawców budowlanych, organizujących pracę w sposób bezpieczny. W konkursie doceniane będą ponadstandardowe działania na rzecz bhp podjęte na konkretnym obiekcie budowalnym, wskazanym w zgłoszeniu.


10 marca 2022 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się posiedzenie inauguracyjne Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. W posiedzeniu brała udział Wiceprezes PIGR Elżbieta Nowicka-Słowik.Konkurs "Buduj bezpieczenie" odbywa się w dwóch etapach:
  • I etap wojewódzki - na szczeblu Okręgowych Inspektoratów Pracy,
  • II etap krajowy - na szczeblu Głównego Inspektoratu Prac.
Laureat pierwszego miejsca etapu wojewódzkiego uzyskuje kwalifikacje do etapu krajowego konkursu.

Zgłoszenia udziału w Etapie Wojewódzkim przyjmowane są do dnia 30.04.2022 r. na adres Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach za pośrednictwem operatora pocztowego lub na adres: kancelaria@katowice.pip.gov.pl

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.pip.gov.pl w zakładce „Konkursy”
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 601-475-170
 


« powrót