Aktualności

Nowa norma techniczna

Informujemy, że została opublikowana nowa norma techniczna dotycząca rusztowań:

PN-EN 17293:2020-08 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Wykonanie -- Wymagania dotyczące produkcji.


W normie określono wymagania dotyczące wytwarzania elementów tymczasowych konstrukcji stosowanych na placach budowy: a) w fabryce; lub b) w miejscu, gdzie wytwarzanie w fabryce nie jest możliwe. W normie określono wymagania dotyczące wytwarzania elementów tymczasowych konstrukcji stosowanych na placu budowy dodatkowo lub przeciwnie do wymagań EN 1090-2, EN 1090-3, EN 1090-4, EN 1090-5 and EN 1995-1-1. Ponadto określono wymagania dotyczące produkcji elementów drewnianych, zaprojektowanych zgodnie z Eurokodami, które mają być stosowane jako elementy tymczasowych konstrukcji stosowanych na placu budowy. W normie nie określono wymagań dotyczących wznoszenia i transportowania tymczasowych konstrukcji stosowanych na placu budowy.

Norma dostępna jest w języku angielskim.


Normę można kupić lub wypożyczyć (czasowy dostęp) w sklepie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.


« powrót