Aktualności

Zmiana rozporządzenia

27 sierpnia w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461) - rozporządzenie regulujące kwestię uprawnień montera rusztowań.

Rozporządzenie wprowadza zmianę nazwy Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na „Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego”. Wprowadzono również zmiany dot. m.in. koparek i ładowarek jednonaczyniowych oraz wielozadaniowych nośników osprzętów. Zapisy dotyczące uzyskiwania uprawnień do montażu i demontażu rusztowań pozostały natomiast bez zmian.

Rozporządzenie wprowadza istotną zmianę praktyczną, a mianowicie zmianę formy książki operatora maszyn z dokumentu papierowego na kartę plastikową. Karty plastikowe, których wzór określa załącznik nr 2 rozporządzenia, będą obowiązywać od 27.08.2021 roku, a w okresie przejściowym, czyli przez następny rok, obowiązujący będzie wzór książki papierowej określony w załączniku nr 3 rozporządzenia.
Dotychczas uzyskane uprawnienia zachowują swoją moc – nie ma obowiązku wymiany papierowych książek operatora maszyn na karty plastikowe.

Z rozporządzeniem zmieniającym, w tym nowym wzorem książki, można zapoznać się w Dzienniku Ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1461

 


« powrót