Baza członków

Nazwa Peri Polska Sp. z o.o. - Peri - O/Rusztowań Poznań
Adres 62-023 Koninko
Drukarska 61
Telefon +48 61 634 24 00
Fax +48 61 634 24 01
E-mail lukasz.majkowski@peri.com.pl
Strona WWW www.peri.com.pl
Projektowanie modułowe, ramowe, przejezdne, wiszące, podesty
Sprzedaż modułowe, ramowe, przejezdne, wiszące, podesty
Wynajem modułowe, ramowe, przejezdne, wiszące, podesty
Montaż i demontaż modułowe, ramowe, przejezdne, wiszące, podesty
Inne transport