Baza członków

Nazwa THB Technika Rusztowań Sp. z o.o.
Adres 05-520 Konstancin-Jeziorna
Mirkowska 43C
Telefon +48 22 424 76 05
Fax +48 22 716 52 40
E-mail biurothb@gmail.com
Sprzedaż modułowe, ramowe
Wynajem modułowe, ramowe
Montaż i demontaż modułowe, ramowe