Kodeks bezpiecznej pracy na wysokosci

Z inicjatywy organizacji i firm zaangażowanych w tworzenie i propagowanie kultury bezpiecznej pracy na wysokości opracowany został dokument o roboczej nazwie Kodeks bezpiecznej pracy na wysokości.
Celem dokumentu jest upowszechnianie wiedzy i stosowanie dobrych praktyk w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości wśród pracodawców i pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem średnich, małych i mikro przedsiębiorstw.
Aktualna, uzupełniona i poprawiona wersja Kodeksu bezpiecznej pracy na wysokości została opracowana w grudniu 2021 roku i obejmuje 13 rozdziałów oraz 10 załączników. Dokument będzie, w miarę potrzeb, aktualizowany i/lub uzupełniany.

Kodeks bezpiecznej pracy na wysokości - II wersja