Aktualności

Bezpieczeństwo podczas pracy na wysokości - konferencja

14 grudnia w Ośrodku Szkoleniowym Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbyła się konferencja "Bezpieczeństo podczas pracy na wysokości". Uczestnicy wydarzenia wysłuchali 8 referatów. Zarówno wystąpienia prelegentów, jak i dyskusje, które im towarzyszyły pozwoliły uczestnikom spojrzeć na zagadnienia pracy na wysokości z różnych punktów widzenia np. przez pryzmat bezpieczeństwa i higieny pracy, medycyny pracy, doboru środków ochrony indywidualnej czy też ratownictwa.
Z tematyką pracy na wysokości nieodłącznie związana jest kwestia rusztowań. Jeden z referatów poświęcony był aspektom techniczno-prawnym bezpiecznej pracy na rusztowaniach, a wygłosiła go wiceprezes PIGR, Elżbieta Nowicka-Słowik. Konferencja była też okazją do przedstawienia tworzonego właśnie "Kodeksu bezpiecznej pracy na wysokości". Referat na ten temat wygłosił dr inż. Rafał Hrynyk.
« powrót