Konkurs Rusztowanie Roku

VII edycja konkursu Rusztowanie Roku

Celem konkursu Rusztowanie Roku jest m.in promocja branży rusztowaniowej, promocja działań powodujących zwiększanie bezpieczeństwa przy budowie i eksploatacji rusztowań, wspierania i promowania dobrych praktyk na rzecz projektowania, budowy konstrukcji rusztowań, stymulowanie podnoszenia poziomu świadczonych usług w zakresie projektowania i budowy rusztowań oraz stymulowanie rozwoju technologicznego w branży rusztowaniowej zarówno w zakresie produkcji rusztowań jak i ich budowy.

Do udziału w konkursie zapraszamy firmy członkowskie Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań.

Zgłoszenia można przesyłać w 3 kategoriach:
a) kategoria I – Rusztowanie:
- obszar 1 - dotyczący małych przedsiębiorstw
- obszar 2 - dotyczący średnich i dużych przedsiębiorstw
b) kategoria II – Technologie i Bezpieczeństwo
c) kategoria III – Monter

Ważne terminy:
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2019 r.
Wyniki I etapu konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.pigr.pl najpóźniej 30 czerwca 2019 r.
Wyniki finału konkursu zostaną przedstawione podczas uroczystej gali z udziałem mediów, przedstawicieli centralnych władz państwowych, organizacji gospodarczych, uczestników Konkursu i innych zaproszonych gości. Termin uroczystej gali zostanie ogłoszony na stronie internetowej Izby do dnia 31.07.2019 r.

Regulamin
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie:
Regulamin VII edycji konkursu Rusztowanie Roku

Pliki zgłoszeń konkursowych:
Zgłoszenie konkursowe - kat. I - Rusztowanie: plik pdf plik doc
Zgłoszenie konkursowe - kat. II - Technologie i Bezpieczeństwo: plik pdf plik doc
Zgłoszenie konkursowe - kat. III - Monter: plik pdf plik doc

Zapraszamy do udziału w konkursie!