Aktualności

Śląska Rada do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

W miniony piątek, 10 maja, w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się Posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, której członkami są przedstawicielki PIGR – Pani Elżbieta Nowicka-Słowik, wiceprezes Izby oraz Pani Dagmara Tyc, dyrektor Izby.

W spotkaniu wziął udział Pan Minister Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy oraz Pan Zbigniew Janowski, członek Rady Ochrony Pracy, Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”. Spotkanie prowadziła Pani Lidia Marciniak, pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach. Podczas posiedzenia członkom Rady wręczone zostały powołania, w tym powołanie dla nowego członka – reprezentanta Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Podczas spotkania podsumowane zostały działania realizowane w budownictwie w 2018 roku przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach. Dużo uwagi poświęcono tematyce żurawi budowlanych oraz nowemu rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących, które zaczęło obowiązywać w lutym tego roku. Pan Zbigniew Janowski przedstawił prezentację dotyczącą eksploatacji żurawi na polskich budowach oraz wypadków z udziałem operatorów żurawi i zwrócił uwagę na przebieg prac, które doprowadziły do wprowadzenia w życie rozporządzenia.

Dyskutowano również na temat zapewnienia dopływu do rynku pracy wykwalifikowanych kadr i kształcenia młodych ludzi. Pani Elżbieta Nowicka-Słowik przedstawiła Radzie przebieg prac nad stworzeniem Kodeksu Bezpiecznej Pracy na Wysokości, w których brała udział również Polska Izba Gospodarcza Rusztowań. Prezentację podsumowującą działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w branży budowlanej obejmującą wyniki kontroli, działań prewencyjnych oraz stanu wypadkowości przedstawiła Pani Anetta Ranosz – nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Po rzeczowej dyskusji członków Śląskiej Rady Pani Anetta Ranosz przypomniała o zbliżającym się Tygodniu bezpieczeństwa organizowanym na budowach firm zrzeszonych w  Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Czynny udział w działaniach organizowanych w ramach Tygodnia bezpieczeństwa będą brali inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, poprzez prowadzenie szkoleń, prelekcji oraz spotkań z wykonawcami robót na śląskich budowach.


Fot. dzięki uprzejmości OIP w Katowicach


« powrót