Aktualności

Spotkanie robocze organizacji UEG

W dniach 09÷10.07.2019 r. w Kolonii w Niemczech odbyło się spotkanie robocze organizacji UEG (Union der Europäischen Gerüstbaubetriebe). Reprezentantem Polski z ramienia Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań był Pan Piotr Kmiecik, jako członek komisji ds. regulacji europejskich.

Program spotkania obejmował następujące zagadnienia:
- status zmian w obszarze normalizacji – prace komisji CEN TC 53 „Tymczasowy sprzęt roboczy” (European Comitee for Standardization, Technical Committee 53: Temporary works equipment). Omawiano tu plany wdrożenia zmian w normach dotyczących rusztowań, rozpoczynając od normy głównej tj. EN 12811-1. Konieczna będzie do opracowania „mapa norm” określająca ich wzajemną relację, aby uniknąć dublowania informacji w poszczególnych normach. W tym celu możliwe, że w przyszłości opracowana będzie ankieta, pozwalająca określić, jak poszczególne kraje wyobrażają sobie zawartość zbioru norm dotyczących rusztowań;
- kontynuacja prac nad broszurą „Ocena ryzyka zawodowego” dla firm rusztowaniowych. Podstawowa wersja dokumentu opracowywana jest w językach angielskim i niemieckim, stąd też autorzy opracowania współpracują z „native speakerami” dbającymi, aby uniknąć popełnienia błędów językowych przy przekładzie tekstu. Więcej o tym projekcie pisaliśmy na łamach kwartalnika „Rusztowania” (nr 50 z marca 2019, strony 13-15). Plan pracy zakłada finalizację tego opracowania do końca 2019 r.

Kolejne spotkanie plonowane jest we wrześniu 2019 r. w Dortmundzie. Tematem następnego spotkania będzie porównanie standardów szkolenia monterów rusztowań w poszczególnych krajach europejskich stowarzyszonych w UEG.

 


« powrót