Aktualności

Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy

9 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy połączona z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Spotkanie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy tych, którzy zginęli podczas pracy lub odeszli w wyniku chorób zawodowych, a honorowy patronat nad nim objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Sesja połączona była z konferencją poświęconą poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy. Na sali obecni byli parlamentarzyści, przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnym, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Przewodniczący Rady Ochrony Pracy poseł Janusz Śniadek odczytał list marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Następnie zgromadzeni wysłuchali m.in. wystąpień: głównego inspektora pracy Wiesława Łyszczka, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko, dyrektor Departamentu Prawa Pracy MRPiPS Anity Gwarek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Doroty Bieniasz, prezesa Urzędu Dozoru Technicznego Andrzeja Ziółkowskiego i prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Adama Mirka. Referat na temat bezpieczeństwa i zdrowia w zmieniającym się środowisku pracy wygłosiła dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego prof. dr hab. med. Danuta Koradecka. Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki omówił działania PIP w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i ograniczania zagrożeń zawodowych w różnych sektorach gospodarki. Głos zabrali również przedstawiciele związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.

Podczas spotkania przyjęty został apel, w którym uczestnicy zwrócili się do rządu i parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej o stałą troskę o stan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących.

Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań reprezentowała dyrektor Izby, Dagmara Tyc. 


« powrót