Aktualności

Walne Zgromadzenie UEG – Luksemburg 2019


Tegoroczne Walne Zgromadzenie europejskiej organizacji UEG (Union der Europäischen Gerüstbaubetriebe) odbyło się 11 października w Luksemburgu. Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań reprezentowali: Członek Zarządu PIGR Roman Rogoziński oraz Krzysztof Gąsiorek z firmy plettac Distribution, Członek PIGR.

Program zebrania obejmował m.in.:
  • przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności organizacji;
  • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz budżetu;
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
  • udzielenie absolutorium Zarządowi;
  • wybór Komisji Rewizyjnej.
Wyznaczony został termin następnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 16 października 2020 roku w Bułgarii.

Podczas spotkania omówione zostały cele organizacji na następny rok, do których należy zaliczyć m.in. współpracę członków w zakresie transferu wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy instruktorami szkolącymi monterów, odświeżenie strony internetowej czy też pracę nad wspólną wizją bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach.

W tym samym dniu odbyło się również spotkanie Grupy Roboczej, podczas którego omawiano aktualny stan prac i działania komitetu CEN TC 53 oraz stan prac Grupy Roboczej UEG nad przewodnikiem po ocenie ryzyka zawodowego.

Wydarzenie zakończyło się wspólnym zwiedzaniem Muzeum Europejskiego Schengen oraz uroczystą kolacją integracyjną.


Fot. Delegacja PIGR podczas obrad Walnego Zgromadzenia UEGFot. Wystąpienie Romana Rogozińskiego podczas prezentacji sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 


« powrót