Aktualności

Ankieta powszechna PKN - Eurokody

Od 2015 r. trwają prace nad drugą edycją Eurokodów - Norm Europejskich dotyczących projektowania konstrukcji. Celem tych prac jest m.in. ujednolicenie i uproszczenie norm oraz ograniczenie tzw. Załączników Krajowych (NA). Do ustalenia krajowego docelowo mają pozostać jedynie parametry odnoszące się do oddziaływań meteorologicznych i sejsmicznych oraz opisujących warunki gruntowe.

W chwili obecnej trwa Ankieta powszechna PKN, dotycząca następujących norm, bezpośrednio wpływających na proces projektowania rusztowań i deskowań:
- prPN-prEN 1991-1-4E: Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania wiatru.
Link do projektu normy i ankiety: https://pzn.pkn.pl/polls/#/note/9041014415
 
- prPN-prEN 1991-1-6E: Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-6: Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.
Link do projektu normy i ankiety: https://pzn.pkn.pl/polls/#/note/9041023704

Ankieta powszechna polega na udostępnieniu projektu normy wszystkim potencjalnym zainteresowanym, a jej celem jest umożliwienie zgłoszenia uwag i uzyskanie opinii o projekcie.

Członkowie Izby mogą zgłosić swoje uwagi za pośrednictwem naszego biura. Serdecznie zapraszamy!

 


« powrót