Prof. dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa


Prof. dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa

Absolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Od 2003 r. posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej a od 2015 posiada specjalizację „Rusztowania budowlane i deskowania wielofunkcyjne”. Specjalizuje się w mechanice konstrukcji, a w szczególności w zagadnieniach dotyczących rusztowań i deskowań budowalnych, oraz w inżynierii wiatrowej. W swoim dorobku naukowym posiada ponad 200 różnych rodzajów opracowań naukowych, z których wiele jest ściśle związana z rusztowaniami budowlanymi. Uczestniczy w pracach komitetów naukowych konferencji krajowych i zagranicznych. Zawodowo zajmuje się projektowaniem rusztowań budowlanych, obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi systemów i badaniami laboratoryjnymi rusztowań w ramach procesów certyfikacji rusztowań w kraju i zagranicą. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inżynierii Wiatrowej, Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, w którym pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Nauki PZITB w oddziale lubelskim. Ponadto jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, członkiem Rady Wyrobów Budowlanych przy Głównym Inspektorze Nadzoru Budowlanego i Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej.