Wiedza

Budowa i eksploatacja rusztowań to obszar zwiększonego ryzyka wystąpienia upadku z wysokości, to również przestrzeń występowania nieprawidłowości mogących doprowadzić do katastrofy w wyniku, której tracą życie lub zdrowie pracownicy. Tak się niestety zbyt często dzieje, o czym świadczą niezmiennie od lat statystyki wypadkowości. Dlatego tak ważnym jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności zarówno tych, którzy konstrukcje z rusztowań budują jak i tych, którzy je eksploatują.

Jesteśmy jedyną w Polsce organizacją, której podstawową działalnością są rusztowania i której zarówno prawem jak i obowiązkiem statutowym jest krzewienie wiedzy i szkolenie z zakresu działalności budowlano-rusztowaniowej.

Przepisy i normy dotyczące rusztowań
Wydawnictwa PIGR
Kwartalnik Rusztowania
Mieszalność elementów rusztowań