Dariusz Gnot

mgr inż. Dariusz Gnot

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach - Wydział Mechaniczny Technologiczny. Z branżą rusztowań zetknął się już na ostatnich latach studiów, pisząc m.in. pracę dyplomową dotyczącą technologii wytwarzania podstawek śrubowych. Pracę zawodową podjął w 1997 roku w Zakładzie Budowy Maszyn Doświadczalnych KOMAG w Zabrzu, piastując tam m.in. stanowisko głównego technologa. Pięć lat spędzonych w ZBMD KOMAG to doświadczenia w zakresie certyfikacji i produkcji rusztowań (zwłaszcza pomostów stalowych na rynek niemiecki) oraz udział w projekcie finansowanym przez Komitet Badań Naukowych pt. "Rusztowanie nowej generacji". W latach 2002 - 2007 pracował w Z.T. Termosprzęt w Zabrzu na stanowisku inżyniera ds. produkcji i certyfikacji rusztowań, nadzorując m.in. certyfikację produkowanych rusztowań na rynki polski, czeski i ukraiński. Zaczął też współpracę z ówczesnym Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Firm Rusztowaniowych (OSFR), a później jego następczynią - Polską Izbą Gospodarczą Rusztowań (PIGR). Od 2005 redaktor izbowego kwartalnika "Rusztowania", gdzie oprócz bieżących informacji z życia Izby propagowane są również idee bezpiecznego montażu i eksploatacji rusztowań. W czasie pracy w Z. T. Termosprzęt nawiązał współpracę z Výzkumným ústavem bezpečnosti práce w Pradze i do dziś utrzymuje kontakt zarówno z tamtejszym Instytutem, jak i Czesko-Morawską Izbą Rusztowaniową, dzięki czemu poznał tamtejsze przepisy, normy i inne publikacje (np. izbowy biuletyn "LEŠENÁŘ"). Lata 2007 - 2019 to okres zatrudnienia w firmie Pionart w Zabrzu, gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. technicznych, mając bezpośredni kontakt z projektowaniem i produkcją różnych systemów rusztowaniowych, opracowując do nich instrukcje montażu i eksploatacji, rozwiązując przy tym indywidualne problemy techniczne klientów związane z montażem i użytkowaniem rusztowań. Obecnie pracuje w firmie telka SA na stanowisku dyrektora ds. badań i rozwoju.

Wykładowca i egzaminator na kursach dla monterów rusztowań, prowadzonych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz trener i egzaminator na szkoleniach specjalistów nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań, prowadzonych przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań. Autor i współautor kilkunastu artykułów poświęconych rusztowaniom na łamach takich czasopism, jak: ATEST, Inspektor Pracy, Inżynier Budownictwa, Builder i kwartalnik Rusztowania, którego jest obecnie Redaktorem Naczelnym. Współautor skryptu PIGR dla monterów rusztowań, a także opracowań: "Bezpieczne rusztowania", przygotowanego w ramach kampanii PIP "Szanuj życie" oraz „Rusztowania robocze i ochronne. Użytkowanie, odbiór, nadzór” – wydanego przez PWN. Wyróżniony przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań tytułem: „Zasłużony dla branży rusztowaniowej”.