Konkurs Rusztowanie Roku

Konkurs Rusztowanie Roku

Konkurs Rusztowanie Roku organizowany jest przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań cyklicznie. Jego celem jest m.in promocja branży rusztowaniowej, promocja działań powodujących zwiększanie bezpieczeństwa przy budowie i eksploatacji rusztowań, wspierania i promowania dobrych praktyk na rzecz projektowania, budowy konstrukcji rusztowań, stymulowanie podnoszenia poziomu świadczonych usług w zakresie projektowania i budowy rusztowań oraz stymulowanie rozwoju technologicznego w branży rusztowaniowej zarówno w zakresie produkcji rusztowań jak i ich budowy.

Ocena zgłoszeń odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie Komisja Konkursu weryfikuje zgłoszenia pod względem formalnym, a następnie, w II etapie, Kapituła Konkursu, złożona z niezależnych ekspertów ocenia zgłoszenia pod względem merytorycznym oraz wyłania laureatów danej edycji.

Dotąd odbyło się 9 edycji konkursu. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami poszczególnych edycji:
IX edycja
VIII edycja
VII edycja
VI edycja
V edycja
IV edycja
III edycja
II edycja
I edycja