Roman Rogoziński

inż. Roman Rogoziński

Absolwent Studiów Wieczorowych na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, w 1975 roku uzyskał dyplom inżyniera budownictwa lądowego.
Od 1971 r. pracuje w budownictwie - od stanowiska technika budowlanego, majstra, kierownika budowy, kierownika zespołu budów po szefa produkcji. W latach 1980-1987 jako kierownik budowy, zespołu budów, dyrektor, uczestniczy w realizacji 6 bloków energetycznych 3000 MW w Jänschwalde, w byłej NRD. Po powrocie obejmuje stanowisko techniczne z-cy dyrektora dużego przedsiębiorstwa budowlanego w Szczecinie. Na początku 1990 roku, wykorzystując dotychczasowe duże doświadczenie w budownictwie żelbetowym oraz znajomość języka niemieckiego wyjeżdża do RFN i w ramach kontraktu z Polimex-Cekop, jako kierownik budowy, realizuje kompleks obiektów szpitala Landu w Stuttgarcie.
W roku 1993 zakłada wraz z partnerami niemieckimi i polskimi firmę rusztowaniową STETTAK w Szczecinie, której do roku 2009 jest udziałowcem i dyrektorem. W końcu 2009 dokonuje fuzji firmy Stettak z BIS plettac, liderem w branży rusztowaniowej w Polsce, należącym do Koncernu BIS Bilfinger Berger GmbH z siedzibą w Monachium. W BIS plettac jest udziałowcem i członkiem zarządu. W lipcu 2014 przechodzi na emeryturę, ale w dalszym ciągu jest aktywny zawodowo.

W roku 2014 uzyskuje tytuł rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami branżowymi oraz państwowymi - Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.

W roku 1997 wraz z Krzysztofem Gąsiorkiem (BIS plettac), po wielu spotkaniach z przedstawicielami DGV z siedzibą w Kolonii (Niemiecki Związek Firm Rusztowaniowych), powołują do życia OSFR (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Rusztowaniowych) z siedzibą w Poznaniu, przekształcone później w Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań. Do dziś aktywnie działa na rzecz branży rusztowaniowej, m.in. przez wiele lat pełniąc funkcję Członka Zarządu PIGR z siedzibą w Warszawie, a obecnie jako Członek Honorowy Izby.