edycja I

Konkurs "RUSZTOWANIE ROKU" - Edycja I - Rok 2007 - Wyniki

Zgodnie z zapisami regulaminu I Edycji Konkursu, do wyłonienia laureatów spośród nominowanych do nagród została powołana Kapituła Konkursu w następującym składzie:

Przewodniczący:
dr inż. Edward Szwarc
Sekretarz:
dr inż. Andrzej Misztela
Członkowie:
mgr inż.Krzysztof Fiklewicz
mgr Bartłomiej Nowak
mgr inż. Piotr Stanik
dr inż. Jacek Tasarek

Kapituła Konkursu po zapoznaniu się ze zgłoszeniami i po dokonaniu ich oceny, zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie
I Edycji Konkursu Rusztowanie Roku, postanowiła przyznać:

W I kategorii - Rusztowanie Roku
Miejsce 1 i nagrodę "Złotego Kuplunga" dla firmy:
 

Stettak Sp. z o.o.
za
Konstrukcję rusztowania do renowacji fasady kościoła
w Bazylice archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie

Miejsce 2 i nagrodę "Srebrnego Kuplunga" dla firmy:

BIS plettac Sp. zo.o.
za
Konstrukcję rusztowania do wykonania fasad wieży kontroli lotów terminala nr 2
Międzynarodowego Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie

Miejsce 3 i nagrodę "Brązowego Kuplunga" dla firmy:

Ramirent Scaffolding Sp. z o.o.
za
Konstrukcję rusztowaniową do prac antykorozyjnych części pływającej platformy wiertniczej
Bredford Dolphine w Gdańskiej Stoczni Remontowej

Wyróżnienie dla firmy:

ThyssenKrupp Xervon Polska Sp. z o.o.
za
Konstrukcję rusztowania do instalacji odsiarczania spalin w BOT Elektrowni Bełchatów

Wyróżnienie poza kategoriami dla firmy:

Layher Sp. z o.o.
za
Podest FIPRO 2.57 M I 3.07 M

W II kategorii - Monter Roku
Miejsce 1 ex aequo i nagrodę "Złotego Kuplunga" dla Pana:

Roberta Ignasiaka
zgłoszonego przez firmę BIS plettac Sp. z o.o.

Krzysztofa Podgórskiego
zgłoszonego przez firmę Ramirent Scaffolding Sp. z o.o.
 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!