Elżbieta Nowicka-Słowik

mgr inż. Elżbieta Nowicka-Słowik

Wiceprezes i współzałożyciel Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, rzeczoznawca budowlany, mgr inż. budownictwa z uprawnieniami w branży konstrukcyjno–budowlanej. Absolwentka wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej  oraz studiów podyplomowych Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz audytor wewnętrzny systemów zarządzania BHP wg ISO 45001. Od 1994 roku czynnie  związana z branżą rusztowań i szalunków. Jest autorem wielu opracowań w prasie branżowej na temat zastosowań, budowy i bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach. Jako biegły rzeczoznawca z list sądów okręgowych opiniuje i wykonuje ekspertyzy budowlane m.in. w zakresie wypadków z udziałem rusztowań.
Swoje doświadczenie zawodowe przekazuje młodszej kadrze na organizowanych szkoleniach z wiedzy technicznej. Jest członkiem Komisji Egzaminacyjnych na egzaminach zawodowych PIGR.
Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie współpracuje w systemie kwalifikacji i nadawania uprawnień budowlanych.
Posiada odznaczenia: „Zasłużony dla Budownictwa” oraz „Zasłużony dla  branży rusztowaniowej”.