Władze PIGR

Najwyższą władzą w Izbie jest Walne Zgromadzenie Członków. Na co dzień organem decyzyjnym (w ramach uprawnień określonych w statucie) jest Zarząd na czele z Prezesem Izby p. Bogdanem Szpilmanem. Organem kontrolnym jest 5-osobowa Komisja Rewizyjna.

Zarząd PIGR:

 
Bogdan Szpilman
Prezes PIGR
 

Elżbieta Nowicka-Słowik
Wiceprezes PIGR
 

Robert Jurkiewicz

Marian Muszyński

Jan Paszkowski
Zenon Sztobryn

Mirosław Zwoliński
 
 
Komisja Rewizyjna:
Paula Szpilman-Malicka - Przewodnicząca
Adam Lebiediuk  
Zbigniew Mańkowski
Martyna Piętka    
Marcin Szarański