Rekomendacje

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań wydaje swoim członkom rekomendacje. Są one wydawane na życzenie i po spełnieniu określonych w regulaminie warunków.

Zadaniem rekomendacji jest pomoc firmie w prowadzeniu jej działalności gospodarczej i społecznej. Taka identyfikacja z organizacją branżową pomaga w kontaktach zawodowych, a przynależność do organizacji zawodowo-branżowej jest wyznacznikiem pozycji i wiarygodności firmy na rynku, zaś jej rekomendacja stanowi rodzaj wyróżnienia swojego członka.

Zasady i tryb przyznawania Rekomendacji a także termin ważności określa Regulamin przyznawania Rekomendacji.

Podstawą uzyskania rekomendacji jest:

  1. coroczne wypełnienie i przesłanie formularza informacyjnego wraz podpisanym przez członka oświadczeniem który jest integralną częścią formularza,

  2. stosowanie się do zapisów Statutu Izby,

  3. stosowanie się do zapisów Kodeksu honorowego i etycznego członka PIGR

Rekomendacja Członka PIGR ważna jest przez okres jednego roku i jest corocznie odnawiana. Rekomendacja jest ważna wyłącznie z oryginalnym podpisem na niej Prezesa Izby.

Pliki do pobrania: