I Konferencja Rusztowania

I Konferencja Rusztowania odbyła się 25 kwietnia 2017 r. w Warszawie. Było to wydarzenie branżowe w całości poświęcone tematyce rusztowaniowej.

Prelegenci wygłaszali referaty w dwóch sesjach tematycznych: "Rusztowania ochronne i standardy BHP podczas wznoszenia i użytkowania rusztowań" oraz "Myśl techniczna i jakość w montażu rusztowań - ciekawe zastosowania."
Nad poziomem merytorycznym konferencji czuwał Komitet Naukowy w składzie: dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, profesor nadzwyczajny Politechniki Lubelskiej, dr hab. inż. Bożena Hoła, profesor Politechniki Wrocławskiej, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny i dr inż. Piotr Kmiecik.

Patronatem Honorowym konferencję objęły: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Związek Zawodowy Budowlani oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

W konferencji uczestniczyło ponad 70 osób.

Referaty wygłosili:

a) w ramach Panelu I - Rusztowania ochronne i standardy BHP:

  • dr inż. Piotr Kmiecik - "Rusztowania ochronne jako środek ochrony zbiorowej",
  • dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa - "Wpływ niedokładności montażu rusztowań na bezpieczeństwo i wytężenie konstrukcji",
  • inż. Sebastian Lewiński - "Standard BHP - praca z użyciem rusztowań",
  • mgr Marcin Poprawa - "Realna problematyka przekazania rusztowań do eksploatacji i ich odbioru w zależności od miejsca i statusu robót",

b) w Panelu II - Myśl techniczna i jakość w montażu rusztowań - ciekawe zastosowania:

  • dr inż. Anna Rawska-Skotniczny - "Nietypowe problemy zapewnienia bezpieczeństwa imprez odbywających się w budowlach wykonanych z elementów systemowych",
  • mgr inż. Mariusz Pietrzak - "Dźwigary na wymiar, czyli system Layher FW",
  • mgr inż. Rafał Mikołajczyk - "Rusztowanie modułowe w otwartej przestrzeni publicznej - remont sufitów na terenie Galerii handlowej",
  • mgr inż. Kazimierz Wasilczyk - "Systemy transportu pionowego stosowane przy montażu i użytkowaniu rusztowań zwiększające efektywność i polepszające warunki pracy",
  • dr inż. Andrzej Misztela - "Wymagania, badania i ocena rusztowań ochronnych pod względem bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania".

Konferencja zakończyła się merytoryczną dyskusją. Rozmowami na tematy branżowe wypełniona była również przerwa. Często przewijał się problem odbiorów rusztowań, prezentowany na konferencji w ramach Panelu I. Ilość odbytych rozmów na ten temat pokazuje, że w dalszym ciągu nie do końca jest jasny zapis §110 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), odnośnie stanowiska i kompetencji osób mogących odbierać rusztowania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i już dziś zapraszamy na następną edycję.