Robert Jurkiewicz

mgr inż. Robert Jurkiewicz

Ukończył Akademią Rolniczo – Techniczną w Olsztynie w 1992 r., obecnie Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Wydział Budownictwa Lądowego, uzyskując tytuł magistra o specjalności: „Inżynier konstrukcji budowlanych i inżynierskich”. Staż to 25 lat pracy w wykonawstwie na budowach oraz biurach projektowych. Od samego początku kariery zawodowej związany z budownictwem. Kierował i nadzorował budowy np.: hale produkcyjne, budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne. W pracy cały czas miał do czynienia z rusztowaniami, czego efektem stało się założenie w 2008 roku firmy pod nazwą „JURGO” zajmującej się stricte wynajmem, montażem i demontażem rusztowań. Dobrze zna systemy rusztowań metalowych producentów: Layher, PERI, Altrad Mostostal, PIONART, Hünnebeck, Delta. Osobiście montował i uczestniczył w wielu realizacjach z rusztowań. Kilka przykładów:
- Olsztyn: obiekty publiczne – szkoły, szpital MSW (podwieszane rusztowanie), wieżowce wielorodzinne (wys. ok. 40 m), komin byłej kotłowni Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego (wys. ok. 48 m), obiekty zabytkowe np.: Zamek Kapituły Warmińskiej, kościół „Serca Jezusowego” (wys. ponad 60 m) i wiele innych,   
- inne miasta: platforma do transportu ładunków, do 12 ton dla zakładu „POLMLEK” w Lidzbarku Warmińskim, pełna obsługa przy budowie największej w Europie proszkowni mleka „MLEKPOL” w Mrągowie, „LAKTIMA” w Morągu, obiekty zabytkowe np.: Bazylika „Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny” w Świętej Lipce, Pałac w Jegławkach k/Kętrzyna, Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim kościół w Górowie Iławeckim, młyn w Reszlu i wiele innych.  
Realizował również inwestycje poza granicami kraju np.:
- w Szwecji np.: budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne w miejscowości Lund (wys. ok. 30 m), budynki ośrodka wypoczynkowego w Stöten i sportowego Contry Club w Woodlands,  
- w Norwegii np.: zabytkowy Hotel „Karl Johan” w Oslo,
- w Dani np.: zabytkowy Hotel „Plaza” w Kopenhadze.
Z pasji do rusztowań, zorganizował dwie edycje mistrzostw Polski w 2016 i 2018 roku pt. „I Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań - BMR 2016” i „II Mistrzostwa w … - BMR 2018”.  Wydarzenia te łączą targi producentów, dystrybutorów rusztowań z mistrzostwami monterów rusztowań oraz seminaria, liczne konkursy i pokazy np.: „Kontrolowana Katastrofa rusztowania”. Efekty tych wydarzeń można oglądać na stronach www pod hasłami np.: „mistrzostwa w montażu rusztowań”.  W ten sposób zwróca uwagę na trudny i niebezpieczny, a zarazem niedoceniany zawód - montera rusztowań.
Otrzymał wyróżnienie od firmy Layher sp. z o. o. w 2016 r. w konkursie „Diamentowe Rusztowanie”, od Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań w 2017 „Srebrną Odznakę Montera Rusztowań roku 2017”, od Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w 2017 r. „Srebrne Odznaczenie Honorowe PIIB”, a jako firma „JURGO” zdobył wyróżnienie w konkursie organizowanym przez PIGR „Rusztowanie roku 2017” w kategorii małych firm za „montaż platformy z rusztowań do wprowadzania urządzeń mechanicznych na strop w Lidzbarku Warmińskim”.
Obecnie oprócz prowadzenia firmy JURGO sp. z o. o., jest nauczycielem zawodu montera rusztowań metalowych w Centrum Szkoleń Budowlanych WMZDZ w Olsztynie. Pisze wiele artykułów dotyczących rusztowań do prasy branżowej np.: Inżyniera Budownictwa, monografie naukowe dla Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa pt.: „Nie! Bezpieczna Budowa” (2017 r.). oraz „Bezpieczny Montaż Rusztowań” (2018 r.).  Efektem jego pracy jest udział w napisaniu książki (almanach o rusztowaniach) pt. „Rusztowania Robocze i Ochronne”, wydanej w 2018 r. przez PWN. Organizuje również pokazy dla PIP i OSPSBHP np.: bezpieczne praca na wysokości z wykorzystaniem rusztowań oraz konkursy dla studentów i młodzieży szkół technicznych np.: „Nie. Bezpieczna Budowa”.
Marzeniem jego jest zorganizowanie „III Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań – BMR” o randze międzynarodowej. Poza pracą zawodową uprawia sporty ekstremalne: skoki spadochronowe (aktualna liczba skoków to 650) oraz nurkowanie, którego jest instruktorem w federacji CMAS i szefem szkolenia Akademickiego Klubu Płetwonurków „SKORPENA” UWM w Olsztynie.