UEG

Union der Europäischen Gerüstbaubetriebe (w skrócie UEG) – europejska organizacja zrzeszająca izby i stowarzyszenia rusztowaniowe w charakterze pełnych członków oraz firmy rusztowaniowe w charakterze członków gościnnych.
Polska Izba Gospodarcza Rusztowań i Deskowań jest jednym z pomysłodawców oraz współzałożycieli UEG, a obecnie aktywnym członkiem organizacji.


Podstawowe cele działania UEG zapisane w statucie wskazują obszar współpracy zarówno makro i mikroekonomiczny, techniczno-zawodowy, bezpieczeństwa a także socjalno-kulturowy w tym w szczególności w zakresie:
- wspieranie inicjatyw członków, którymi są obiektem wspólnego zainteresowania wszystkich członków;
- reprezentowanie interesów członków, w tym członków poszczególnych organizacji narodowych;
- kształtowanie i szerzenie zasad etyki w działalności gospodarczej;
- towarzyszenie procesom legislacyjnym dotyczącym branży rusztowaniowej;
- ujednolicenie w obszarze UE.
 
Siedziba organizacji UEG znajduje się w Kolonii.
 


Składka członkowska współfinansowana jest przez Ministra Rozwoju i Technologii poprzez dotację na realizację zadania mającego na celu zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki poprzez opłacenie składki członkowskiej, umożliwiającej udział w roku 2021 w pracach organizacji Union der Europäischen Gerüstbaubetriebe (w skrócie UEG).