Aktualności

Proces ankiety powszechnej normy prPN-prEN 17964E

Trwa proces ankiety powszechnej normy prPN-prEN 17964E Niskie ruchome rusztowania robocze - Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i ogólne zasady projektowania.
Zakres normy jest następujący (https://pzn.pkn.pl/tc/#/scope/9038520615):
"Niniejszy dokument dotyczy konstrukcji niskich ruchomych rusztowań roboczych:
— z kołami jezdnymi;
— przeznaczonych do montażu i użytkowania przez jedną osobę;
— z nie więcej niż jednym pomostem;
— wykonanych z elementów prefabrykowanych, o wymiarach ustalonych w projekcie;
— z pomostem zaprojektowanym na wysokości do 2,0 m;
— używanych wewnątrz lub na zewnątrz budynków.
Niskie ruchome rusztowania robocze są przeznaczone do użytkowania tam, gdzie równoważne ciśnienie dynamiczne działania wiatru, z uwzględnieniem jego porywów, jest mniejsze niż 0,1 kN/m2.
Niniejszy dokument:
— określa wymagania dotyczące wymiarów;
— podaje wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i wymagań eksploatacyjnych.
Niniejszy dokument nie dotyczy:
— rusztowań zgodnie z EN 12810-1 i EN 12811-1;
— ruchomych rusztowań roboczych zgodnie z EN 1004-1;
— drabin ruchomych z podestem zgodnie z EN 131-7;
— drabin z odrębnym podestem zgodnie z EN 131-8;
gdzie stosowane są inne założenia dotyczące obciążeń i metod weryfikacji."
Z projektem normy można się zapoznać na stronie PKN:
Uwagi można zgłaszać przez stronę PKN do dnia 2023-06-20. Wniesione uwagi będą zatwierdzane przez Komitet Techniczny nr 14 w PKN, a następnie przekazane do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN. Obecny harmonogram przewiduje publikację normy w dniu 2024-12-26.


« powrót