Aktualności

Rozliczanie wynajmu sprzętu

Podczas licznych rozmów z Państwem i kierowanych do nas pytań regularnie wypływa problematyka związana z rozliczaniem sprzętu wysyłanego na budowy, np. kwestia kontroli stanów magazynowych w firmie i na budowach klienta, czasu traconego na wyjaśnianie nieścisłości w sytuacjach spornych czy też stałego dostępu do informacji, jaka wartość sprzętu została przekazana do poszczególnych klientów. W związku z tym, dzięki uprzejmości naszego członka, firmy Ulisses software, publikujemy tekst na temat oprogramowania do rozliczania rusztowań, który odpowiada na część zadawanych nam pytań.

Wdrożenie programu do rozliczania wynajmu rusztowań. Korzyści i koszty?
Czy warto wdrożyć taki program?
Jak ułatwi on pracę magazynierom, osobom odpowiedzialnym za fakturowanie oraz menedżerom?
Jakie są korzyści z wdrożenia programu?

Czy warto wdrożyć taki program? Większość korzyści z wdrożenia specjalistycznego softwaru do rozliczania wynajmu rusztowań można sprowadzić do jednego słowa: efektywność. Czy to w firmie budowlanej czy w komercyjnej wypożyczalni sprzętu proces zakupu, wydania, przyjęcia i rozliczenia sprzętu musi przebiegać maksymalnie sprawnie. To funkcje operacyjne, a zarząd musi dodatkowo mieć zestawienia będące podstawą do ciągłego usprawniania procesów oraz do decyzji strategicznych.
Należy jednak pamiętać, że wdrożenie takiego programu nie będzie bezkosztowe. Mam tutaj na myśli nie tylko przelew do dostawcy softwaru za licencje i usługi, ale przede wszystkim koszty organizacyjne wynikające z równoległego procesu wdrażania i bieżącej działalności firmy. To pierwsze łatwo policzyć, to drugie jest w praktyce niepoliczalne, a wymaga determinacji i talentów organizacyjnych.

Jak ułatwi on pracę magazynierom, osobom odpowiedzialnym za fakturowanie oraz menedżerom?
Magazynier jest odpowiedzialny za sprawne wydanie sprzętu. Wypełniając dokument wydania - najczęściej jest to Wz - program pamięta, na którą budowę poszły elementy. Magazynier zawsze może zobaczyć w programie ile czego jest na każdej budowie. Program pomoże mu także prognozować, co będzie miał dostępne w przyszłości.
Magazynier jest odpowiedzialny także za sprawne przyjęcie sprzętu z budowy. Wskazując liczbę zwracanych elementów - zazwyczaj dokument Pz - z podziałem na wymagające czyszczenia, naprawy oraz złomowania, program automatycznie wygeneruje odpowiednie dokumenty, a stany na magazynach serwisu i złomowania zostaną uaktualnione. Dodatkowe zestawienia "Pokaż ilości sprzętu oczekujących na czyszczenie, naprawę czy złomowanie" ułatwia kontrolę nad gospodarka magazynową. Takie podejście ułatwia magazynierowi pracę.

Dział rozliczeń odpowiada za sprawne zafakturowanie i rozliczenie budowy. Tutaj poznajemy prawdziwą moc cyfrowej technologii. Przyrost efektywności po wdrożeniu programu dla potrzeb rozliczenia i zafakturowania wynajmu elementów oszacowałbym ostrożnie na 400%. Skąd taki olbrzymi skok?
Jeżeli wydania i zwroty są rejestrowane w programie, a dodatkowo dział rozliczeń wskazuje jakie ilości idą na poszczególne "konstrukcje" (czyli na zestawy podzielone w zależności od metody liczenia: % wartości, m2, mb, ryczałt) to program posiada komplet informacji, żeby sprawnie wygenerować faktury za wynajem rusztowań za cały miesiąc na wszystkie budowy. Trwa to minuty, a nie dni - to jest ten skok 400%, ten "power" efektywności i korzyści.

Program komputerowy dla menedżerów, którzy planują i kontrolują realizację projektów wynajmu, to głównie zestawienia analityczne i szybki dostęp do pełnej, bieżącej informacji.
Mając dostęp do programu menedżerowie widzą na bieżąco efekty pracy w dwóch powyższych działach - gospodarka magazynowa i fakturowanie. Niezależnie program umożliwia rejestrowanie umów ramowych, gdzie ustalane są ogólne warunki przyszłych wynajmów. Przy planowanych większych projektach, mając wgląd w stany magazynowe sprzętu - bieżące i prognozowane - menedżerowie mogą planować zakupy lub podejmować decyzje o podnajmie sprzętu w innych wypożyczalniach.
Jednym z kluczowych parametrów projektu wynajmu jest jego rentowność. Program może wygenerować zestawienie „Rentowność Umów”.

Jakie są korzyści z wdrożenia oprogramowania? Referencje użytkowników są jednoznaczne - po wdrożeniu program znacznie ułatwia pracę i daje wymierne korzyści finansowe. Wymusza porządek w gospodarce magazynowej - zawsze wiadomo gdzie co jest. Ułatwia i znacznie przyspiesza fakturowanie, a menedżerowie mogą efektywniej kontrolować cały biznes.
Do tego dochodzą korzyści niemierzalne, np. korzyści dla Klientów. Jeżeli Klient nie będzie miał powodów do reklamacji i zbędnych pytań, to wzajemne relacje będą pozytywne, będą się polepszały. Precyzyjnie wygenerowana faktura, dokładnie wyjaśniająca z czego wynika wartość należności, z załącznikami ruchów magazynowych, to istotne czynniki biznesu. To realizacja zasady "kochajmy się jak bracia, ale rozliczajmy się co do złotówki". Oprogramowanie jest bezduszne, nie ma emocji, ale jest precyzyjne. Może być ważnym elementem budowania zaufania i wiarygodności.

Autor: Janusz Czarkowski
Artykuł publikujemy dzięki uprzejmości firmy ULISSES Software (www.ulisses.pl)« powrót