Aktualności

Seminarium OIP we Wrocławiu

Kwalifikacje, uprawnienia, kompetencje posiadane przez pracujących na budowie, gwarancją bezpiecznych zachowań?” – to tytuł seminarium zorganizowanego 23.04.2024 roku przez Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w ramach cyklu „Budowa. STOP wypadkom!” Dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, członków Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie przy OIP we Wrocławiu, przedstawicieli Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa i Architektów RP, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego oraz środowisk budowlanych była moderowana przez nadinspektora pracy Jarosława Głowackiego. Dodatkowo w dyskusji aktywnie uczestniczył przedstawiciel Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie. Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań reprezentował dr inż. Piotr Kmiecik z firmy Multiserwis.

Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat określonych przez przepisy uprawnień, kwalifikacji i kompetencji, doskonalenia metod pracy i podnoszenia kwalifikacji, zarządzania zasobami ludzkimi i bezpieczeństwem pracy oraz niedoborów kadrowych. Jako zagrożenia zdiagnozowane zostały, m.in., takie kwestie jak lekceważenie przepisów przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, brak obowiązku cyklicznego aktualizowania wiedzy i umiejętności; wydawanie bezterminowych uprawnień czy też ograniczanie przez przedsiębiorców szkoleń jedynie do szkoleń obowiązkowych. Uczestnicy doszli do wniosku, że na zadane w tytule seminarium pytanie nie można udzielić jednoznacznie pozytywnej odpowiedzi.

Oprócz 10 panelistów i 32 uczestników, którzy zgromadzili się w sali Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, w spotkaniu wzięło udział ponad 40 on-line.

fot. Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

 


« powrót