Aktualności

Spotkanie grupy roboczej UEG

9 kwietnia odbyło się w Kolonii spotkanie grupy roboczej UEG Inspection Certificate, zajmującej się opracowaniem przewodnika po zasadach przeglądów okresowych rusztowań oraz koncepcji szkolenia i kompetencji inspektora rusztowań - osoby kontrolującej rusztowania podczas użytkowania.

Członkowie zespołu dyskutowali o kierunku prac grupy oraz zdefiniowaniu ich efektu jako rekomendacji dla organizacji krajowych. Na potrzeby prac przygotowano i zebrano przepisy krajowe z poszczególnych krajów członkowskich UEG, co pozwoliło rozeznać się w sytuacji poszczególnych państw. Dyskusja dotyczyła również różnicy pomiędzy osobą wykwalifikowaną, a kompetentną. Ustalono, że każdy kraj powinien przedstawić swoją koncepcję kompetencji i kwalifikacji dla osób zajmujących się inspekcją rusztowań.

W toku wcześniejszych prac uzgodniono, że optymalny kurs dla osoby sprawdzającej rusztowania powinien trwać 5 dni i być prowadzony w formie praktyczno-teoretycznej, z użyciem konstrukcji rusztowań wzniesionej z błędami, które uczestnik szkolenia musi znaleźć i usunąć lub doprowadzić do usunięcia. Osoba, która będzie uczestniczyć w tych szkoleniach powinna mieć niezbędne doświadczenie w zakresie montażu/demontażu rusztowań, zdobyte na wcześniejszych szkoleniach, seminariach bądź wynikające z doświadczenia zawodowego.

Uczestnicy zadeklarowali, że do końca października tego roku prace nad rekomendacjami zostaną sfinalizowane. Następnym krokiem ma być popularyzacja rekomendacji przez poszczególne organizacje na rynkach krajowych, z zastrzeżeniem dostosowania do krajowych przepisów.

Kolejne spotkanie grupy roboczej odbędzie się 26 czerwca, również w Kolonii, podczas którego efekty prac zostaną zaprezentowane na forum wszystkich grup roboczych UEG.

Członkiem grupy UEG Inspection Certificate z ramienia PIGR jest Piotr Kmiecik, natomiast podczas spotkania 9 kwietnia Izbę reprezentował Marcin Poprawa.

 


« powrót