Aktualności

spotkanie robocze organizacji UEG

W dniu 22.02.2024 r. odbyło się spotkanie robocze organizacji UEG (Union der Europäischen Gerüstbaubetriebe). Spotkanie zrealizowano w formie on-line, a reprezentantem Polski z ramienia Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań był Pan dr inż. Piotr Kmiecik. Program spotkania obejmował następujące zagadnienia:
  • Omówienie bieżącej sytuacji w poszczególnych krajach członkowskich. Uczestnicy pokrótce skomentowali sytuację gospodarczą swojego kraju bądź aktualne sprawy w organizacjach członkowskich. Poinformowano, że po zmianach personalnych obecny skład Zarządu UEG to Geir Gule (dotychczasowy prezes) oraz Hannah Monreal (pełniąca te obowiązki do czasu Walnego Zgromadzenia w październiku 2024),
  • Powołanie trzech grup roboczych:
    • Future of the UEG – grupa zajmująca się organizacją komisji wyborczej, rewizją tekstu statutu itp. Celem będzie opracowanie koncepcji przyszłego kierunku działania organizacji;
    • Inspection Certificate – zespół roboczy opracowujący przewodnik dobrych praktyk, dotyczący zasad przeprowadzania przeglądów okresowych rusztowań podczas ich użytkowania. W drugim etapie opracowana zostanie koncepcja szkolenia i omówione, czy UEG opracuje kompletne wytyczne będące rekomendacją, na podstawie której członkowie w swoich krajach sami będą oferować szkolenia, czy też zostanie opracowana koncepcja szkoleniowa, w ramach której UEG jako audytor szkoleń będzie je kontrolować itp. Grupa wypracuje też propozycję, kto będzie wydawał certyfikaty szkoleń i nimi zarządzał. Jednym z członków grupy Inspection Certificate został reprezentant PIGR – dr inż. Piotr Kmiecik;
    • European Scaffolding Conference – grupa zajmująca się organizacją europejskiej konferencji rusztowaniowej i innych tego typu wydarzeń / targów. Jednym z zadań będzie przygotowanie udziału w Konferencji Rebuild Ukraine, która odbędzie się 14/15 listopada 2024 w Warszawie.
  • Członkostwo UEG w organizacji European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW), czyli Europejskiej Federacji Pracowników Budowlanych i Stolarskich. EFBWW to federacja zrzeszająca 77 krajowych wolnych związków zawodowych z 36 krajów, których członkowie reprezentują sektory budownictwa, materiałów budowlanych, drewna, mebli, leśnictwa i sektorów pokrewnych. Rozpoczęły się prace nad rewizją dyrektywy dotyczącej prac na wysokości, w której znajduje się rozdział odnoszący się do bezpiecznego użytkowania rusztowań. Stąd decyzja UEG, aby wziąć udział w tym projekcie.


 


« powrót